Keirin

VI EN
GIỚI THIỆU VỀ TRÍ NGUYỄN
Giá Trị

Với mỗi thành phẩm xuất xưởng Trí Nguyên Co đều cam kết các giá trị sau cho khách hàng:
CHI TIẾT
CHÍNH XÁC
THẨM MỸ
AN TOÀN
 
Với đối tác, Trí Nguyên Co đều cam kết các giá trị sau cho đối tác:
HỢP TÁC
CÓ LỢI
BỀN VỮNG
 
Với nhân viên, Trí Nguyên Co cam kết các giá trị sau cho đội ngũ:
PHÁT TRIỂN
BÌNH ĐẲNG
NHÂN ÁI